<pre id="bdbbd"></pre>

   <p id="bdbbd"></p>
   <pre id="bdbbd"><ruby id="bdbbd"><mark id="bdbbd"></mark></ruby></pre><p id="bdbbd"></p>

   <p id="bdbbd"><del id="bdbbd"><dfn id="bdbbd"></dfn></del></p>

    <ruby id="bdbbd"></ruby>
    <p id="bdbbd"></p>

    農產品市場行情

    MARKET INFO

    • 品種
    • 最高價格
    • 最低價格
    • 計量單位
    • 更新日期
    土豆 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    蓮藕 ¥10 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    西洋芹 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    芹菜 ¥9 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    馬家溝芹菜 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    螺絲椒 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    辣妹子 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    美人紅 ¥18 ¥17 元/千克(KG) 2023-06-16
    線椒 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅椒 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    青椒 ¥4.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅泡椒 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    青泡椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅尖椒 ¥8.6 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    綠尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    朝天椒 ¥24 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
    甜豆 ¥24 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
    荷蘭豆 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-16
    光皮黃瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    圣女果 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    西紅柿(紅) ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    西紅柿(粉) ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    土豆 ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    萵筍 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    蓮藕 ¥3 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    西洋芹 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    蜜薯 ¥3.8 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    芹菜 ¥5.6 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅薯 ¥3.8 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    馬家溝芹菜 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-16
    四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    螺絲椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁菜豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    辣妹子 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    平菇 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    美人紅 ¥17 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-16
    蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-16
    線椒 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅椒 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菇 ¥9 ¥19 元/千克(KG) 2023-06-16
    青椒 ¥4.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅泡椒 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    白銀豆莢 ¥6.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    青泡椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    毛豆肉 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅尖椒 ¥8.6 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    毛豆 ¥6 ¥7.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    綠尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁豆(紅) ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    朝天椒 ¥24 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁豆(白) ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    甜豆 ¥24 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
    豇豆(長豆) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    荷蘭豆 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-16
    苦瓜 ¥2.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    光皮黃瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    佛手瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    白冬瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    圣女果 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    黑皮冬瓜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    西葫蘆 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    西紅柿(紅) ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    西紅柿(粉) ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    南瓜 ¥1.8 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    茭白 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    萵筍 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    八棱瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    白皮絲瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    蜜薯 ¥3.8 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    青皮絲瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    紅薯 ¥3.8 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒲瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁菜豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    圓蒲瓜 ¥1 ¥2 元/千克(KG) 2023-06-16
    平菇 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    蘆筍 ¥10 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-16
    蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-16
    茄子 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    胡蘿卜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菇 ¥9 ¥19 元/千克(KG) 2023-06-16
    白蘿卜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    白銀豆莢 ¥6.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    水果玉米 ¥3.2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    毛豆肉 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2023-06-16
    毛豆 ¥6 ¥7.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    玉米 ¥3.2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁豆(紅) ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    西蘭花 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    扁豆(白) ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    散花 ¥7 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-06-16
    豇豆(長豆) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    大蒜葉 ¥12 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    苦瓜 ¥2.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-16
    佛手瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    小蔥 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    白冬瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    黑皮冬瓜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    韭黃 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-16
    韭菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    西葫蘆 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    莧菜(紅) ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    南瓜 ¥1.8 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    油麥菜 ¥5.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    茭白 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-16
    生菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    八棱瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    木耳菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    白皮絲瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    廣東菜心 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    青皮絲瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    菜薹(菜子頭) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒲瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    圓蒲瓜 ¥1 ¥2 元/千克(KG) 2023-06-16
    茼蒿(皇帝菜) ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    空心菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    蘆筍 ¥10 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-16
    菠菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    茄子 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃葉菜 ¥2.8 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    胡蘿卜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    白蘿卜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    芥菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    上海青 ¥3 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菇菜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-16
    水果玉米 ¥3.2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    牛心包 ¥2.4 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    玉米 ¥3.2 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    包菜 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-06-16
    西蘭花 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    大娃菜 ¥3.4 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    長白菜 ¥4.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    散花 ¥7 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-06-16
    大蒜葉 ¥12 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    小白菜 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    大白菜 ¥2.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-16
    小蔥 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃秋葵 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    大蔥 ¥3.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    韭黃 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-16
    魚腥草 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-16
    雞毛菜 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-16
    韭菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒜薹(蒜苗) ¥8 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-16
    莧菜(紅) ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    花生 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-16
    油麥菜 ¥5.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-16
    蒜頭(大蒜子) ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-16
    生菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-16
    洋蔥 ¥1.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    木耳菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    嫩姜 ¥8 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    廣東菜心 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-16
    菜薹(菜子頭) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    生姜(新) ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2023-06-16
    茼蒿(皇帝菜) ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-16
    生姜(老) ¥10 ¥24 元/千克(KG) 2023-06-16
    空心菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    馬蹄筍 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    菠菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-16
    良薯(地瓜) ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-16
    黃葉菜 ¥2.8 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-16
    山藥 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-16
    芥菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-16
    光芋 ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2023-06-16
    上海青 ¥3 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    福鼎芋頭 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-16
    香菇菜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-16
    毛芋 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-16
    牛心包 ¥2.4 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-16
    百合 ¥40 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
    楊梅(福建(昆明 ¥80 ¥10 元 / 斤 2023-06-16
    枇杷(福建 ¥12 ¥2 元 / 斤 2023-06-16
    草莓(浙江 ¥15 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    紅心火龍果(廣東 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
    紅心火龍果(云南 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
    藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-06-16
    菠蘿(廣東 ¥3 ¥1.8 元 / 斤 2023-06-16
    檸檬(四川 ¥4.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
    胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2023-06-16
    羊角蜜(山東 ¥5.2 ¥8.5 元 / 斤 2023-06-16
    菠蘿蜜(海南 ¥3.3 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
    青芒(云南 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
    臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
    水仙芒(廣西 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
    凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
    柿餅(廣西 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
    蜜棗(福建 ¥2.8 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
    玲瓏小番茄(山東 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-06-16
    廣西小西紅柿 ¥3.4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
    人參果(云南 ¥3.9 ¥9 元 / 斤 2023-06-16
    小西紅柿(山東 ¥3.4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
    青棗(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
    無籽提(云南 ¥6 ¥16 元 / 斤 2023-06-16
    甜瓜(靈昆 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-06-16
    木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
    小黃瓜(山東 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-06-16
    東方蜜(浙江溫嶺 ¥2.2 ¥2.7 元 / 斤 2023-06-16
    三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥4.2 元 / 斤 2023-06-16
    綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(海南{白框 ¥3 ¥4.9 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(廣東{白框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    小青李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
    李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
    黑布李(大連 ¥7 ¥13 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(海南{扁框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(海南{黑框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(海南{紙箱 ¥5 ¥7.5 元 / 斤 2023-06-16
    橙(湖北 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
    丑八怪(彩紙{四川 ¥5.2 ¥5.8 元 / 斤 2023-06-16
    耙耙柑(四川{彩紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
    河北橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
    江西橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
    甌柑(浙江 ¥1.5 ¥10 元 / 斤 2023-06-16
    丑八怪(云南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
    沃柑(江西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
    沃柑(云南{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
    丑八怪(白紙{四川 ¥5 ¥6.5 元 / 斤 2023-06-16
    耙耙柑(廣西{白紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    沃柑(廣西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
    倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    江西臍橙(袋裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
    無籽西瓜(山東 ¥2.3 ¥2.9 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜(安徽8424 ¥2 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜(8424{上海 ¥1.5 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜(山東 ¥1.7 ¥2 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜(溫嶺8424 ¥1.6 ¥1.8 元 / 斤 2023-06-16
    麒麟西瓜(海南、廣東 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
    無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.1 ¥2.3 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜(玉環8424 ¥1.6 ¥1.9 元 / 斤 2023-06-16
    西瓜散裝(云南 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-06-16
    江蘇8424地雷瓜 ¥2 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
    特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-06-16
    甜王西瓜(海南、新疆 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-06-16
    美都西瓜 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
    雪梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
    鴨梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
    碭山梨(安徽 ¥2.5 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
    青梨(安徽 ¥2.3 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
    新疆香梨(新疆 ¥4.2 ¥9 元 / 斤 2023-06-16
    皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-06-16
    夏黑葡萄(寧波 ¥9 ¥13 元 / 斤 2023-06-16
    晴王葡萄(云南 ¥15 ¥35 元 / 斤 2023-06-16
    紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
    巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    提子(進口 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
    青提(進口 ¥10 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(進口{新西蘭 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
    油桃(進口 ¥8.8 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
    李子(進口 ¥8.5 ¥10.8 元 / 斤 2023-06-16
    西梅(進口 ¥12 ¥25 元 / 斤 2023-06-16
    香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-06-16
    紅提(進口 ¥9.4 ¥10.5 元 / 斤 2023-06-16
    鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-06-16
    藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-06-16
    獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-06-16
    菠蘿蜜(進口 ¥3.8 ¥6.5 元 / 斤 2023-06-16
    橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-06-16
    桂圓(進口 ¥6 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
    山竹(進口 ¥17 ¥24 元 / 斤 2023-06-16
    榴蓮(進口 ¥27 ¥38 元 / 斤 2023-06-16
    火龍果紅心(進口 ¥6.4 ¥9.3 元 / 斤 2023-06-16
    火龍果白心(進口 ¥3.3 ¥5.3 元 / 斤 2023-06-16
    泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-06-16
    椰青(進口 ¥3.3 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
    橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
    黃桃(安徽 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    黃桃(山東 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
    櫻桃(煙臺 ¥50 ¥120 元 / 斤 2023-06-16
    油桃(安徽 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    水蜜桃(安徽 ¥9 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
    桃子(浙江 ¥1.8 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
    桃子(安徽 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-06-16
    油桃(山東 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    櫻桃(山東 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-06-16
    泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-06-16
    櫻桃(大連 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-06-16
    油桃(大連 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
    水蜜桃(山東 ¥8 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
    香蕉(海南 ¥2.2 ¥3 元 / 斤 2023-06-16
    獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-06-16
    獼猴桃(陜西白框 ¥2.7 ¥4.3 元 / 斤 2023-06-16
    紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
    大涼山鹽源蘋果 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-06-16
    蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-06-16
    冷鮮肉 ¥19 ¥17.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    鮮肉 ¥19.5 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    冷鮮肉 ¥19 ¥17.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    鮮肉 ¥19.5 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    冷鮮肉 ¥19 ¥17.2 元/千克(KG) 2023-06-16
    鮮肉 ¥19.5 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-16
    九節蝦 ¥110 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
    對蝦 ¥52 ¥28 元/千克(KG) 2023-06-16
    白蝦 ¥100 ¥70 元/千克(KG) 2023-06-16
    河蝦 ¥96 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
    龍頭魚 ¥23 ¥23 元/千克(KG) 2023-06-16
    魷魚 ¥28 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
    帶魚 ¥45 ¥41 元/千克(KG) 2023-06-16
    成 人色 网 站 欧美大片在线观看,囯产精品视频一区二区,国产剧情一区二区三区在线观看,亚洲国产精品综合网络
    <pre id="bdbbd"></pre>

      <p id="bdbbd"></p>
      <pre id="bdbbd"><ruby id="bdbbd"><mark id="bdbbd"></mark></ruby></pre><p id="bdbbd"></p>

      <p id="bdbbd"><del id="bdbbd"><dfn id="bdbbd"></dfn></del></p>

       <ruby id="bdbbd"></ruby>
       <p id="bdbbd"></p>